Bilglasföretag

Se alltid till att byta eller laga ditt bilglas hos en auktoriserad bilglasmästare.

Det finns ca 400 bilglasmästerier över hela landet som är auktoriserade av Glasbranschföreningen. Dessa företag har den högsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar.

I en modern bil finns flera hundra procent mer glas än för 20-30 år sedan. Bilglaset är mer komplext och har krav på extrem design, säkerhet och funktioner som larm, solskydd, antenner, sensorer, display. Du vill inte att en klåpare skall utföra detta arbete. Om du utför arbetet på en bilverkstad se till att försäkra dig att personalen är utbildad och att de är auktoriserade. Det är din garanti för ett bra utfört arbete.

De auktoriserade Bilglasmästerierna samarbetar med försäkringsbolagen och har en datoriserad uppkoppling till dessa likväl som till Vägverket.

De auktoriserade Bilglasmästerierna utbildas och fortbildas årligen. Företagen stickprovkontrolleras och garanterar att det arbete de utför återställer bilen så att säkerhet och utseende blir det ursprungliga.