Bilprovningen

Bilprovningen dömer ut din bilruta om den är skadad i siktfältet. Idag görs besiktningen okulärt men Vägverket, Bilprovningen och Glasmästeriförbundet tittar på instrument för optisk mätning.  Bedömningen görs enligt två kriterier Dels ljusgenomsläppligheten och dels siktkrav.

Bilprovningens bedömning för anmärkning

  • Ljusgenomsläpplighet:
  • vindruta minst 75 %
  • främre sidoruta minst 70%

OBS! Anmärkning riktas mot färgskikt/film om ljusgenomsläppligheten är för låg.

Siktkrav
Fältet ska vara fritt från:

  • sprickor
  • stenskott med diameter > 10 mm
  • dekaler skador som innebär påtagligt sikthinder (Repor)

Grund för bedömning bil                                                   Resultat

Färgskikt/film i förarens siktfält (för låg ljusgenomsläpplighet)      2
Dekal i förarens siktfält                                                             2
Repor/skador i förarens siktfält som påtagligt försämrar sikten     2 X
Spricka eller större stenskott i siktfältet rakt framför förare          2 X